Vad är mediearkeologi?

En enkät.

Authors

  • Sensorium Editors Linköping University

DOI:

https://doi.org/10.3384/sens.2002-3030.2017.2.9-34

Abstract

1. Vad är ”mediearkeologi” enligt din åsikt? Är det en teori, en metod eller något tredje? (Hur förhåller sig begreppet till exempel till närliggande termer som mediehistoria, medieestetik, medieekologi och det post-digitala?)

2. Hur, mer konkret, är begreppet användbart i din egen forskning? 

3. Mediearkeologin är intresserad av såväl de konkreta, historiska, teknologiska föremålen (artefakt), som de förändringar teknologierna medför i diskurser, praktiker, biopolitik, etc. (struktur). Hur förhandlar begreppet enligt din förståelse mellan artefakt och struktur?

Respondenter: THOMAS GÖTSELIUS, JOHN BRUMO, SOLVEIG DAUGAARD, JAKOB LIEN, JOHAN FREDRIKZON, SØREN POLD, RAGNILD LOME, JESPER OLSSON, KNUT OVE ELIASSEN, PELLE SNICKARS, JACEK SMOLICKI

Downloads

Published

2017-09-13